Barisan Sepeda Tua di Utara Masjid
by Berliana Abidah Oktoviani on


Finally, My Personal Trademarks :)
by Berliana Abidah Oktoviani on


12.12.12 euphoria
by Berliana Abidah Oktoviani on


Awesome tilt-shift video
by Berliana Abidah Oktoviani on


Blog-booster
by Berliana Abidah Oktoviani on


Faith in God
by Berliana Abidah Oktoviani on

 

follow me

pageviews